top of page
抽象的未來派背景

像素風格圖像繪製

像素風格過去是八位元和十六位元遊戲製作美術畫面時的成像技術,現在CG技術一日千里,過去的像素圖像反而成為了一種特殊的風格,有別於銳利CG和高清寫實之外的亮眼風格。

pixelart_ (20)
pixelart_ (22)
pixelart_ (19)
pixelart_ (21)
pixelart_ (5)
pixelart_ (4)
pixelart_ (6)
pixelart_ (3)
pixelart_ (2)
pixelart_ (17)
pixelart_ (18)
pixelart_ (1)
pixelart_ (16)
pixelart_ (14)
pixelart_ (15)
pixelart_ (7)
pixelart_ (12)
pixelart_ (13)
pixelart_ (11)
pixelart_ (9)
pixelart_ (10)
pixelart_ (8)
bottom of page